40,566 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 50 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้