7,750 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 22 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้