24,541 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 13 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้