44,180 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 125 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้