29,525 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 146 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้