81,191 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 66 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้