75,138 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 141 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้