ประกาศผลการพิจารณาโครงการ ” ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ


ประกาศผลการพิจารณาโครงการ ” ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ
โพสเมื่อ : 14 / 07 / 2017 - 13:16
เว็บ

ผลการพิจารณาโครงการ ” ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”  สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ จากสถาบันการศึกษาและเทียบเท่าทั่วประเทศ เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ

ด้วยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย สนับสนุนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเทียบเท่าทั่วประเทศ ให้มีส่วนร่วมดำเนินโครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”  สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ โดยได้มอบขวัญถุงให้แก่สถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2560 และทุกสถาบันได้ส่งผลการดำเนินโครงการฯ มาเพื่อรับการพิจารณาแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานยุวกาชาดได้พิจารณาโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีโครงการที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ

ตรวจสอบรายชื่อผลการคัดเลือก 29 โครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน Click!!!


825 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้