นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการตามนโยบายสภากาชาดไทย “สร้างคนดี ให้มีคุณธรรม”


นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการตามนโยบายสภากาชาดไทย “สร้างคนดี ให้มีคุณธรรม”
โพสเมื่อ : 13 / 09 / 2017 - 15:47
123333

ในวันนี้ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการตามนโยบายสภากาชาดไทย “สร้างคนดี ให้มีคุณธรรม” ตลอดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2558-2560 ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด รายงานสรุป ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด โอกาสนี้ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติร่วมฟังบรรยายสรุปในครั้งนี้ด้วย


469 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้