วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบ 96 ปี


วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบ 96 ปี
โพสเมื่อ : 10 / 01 / 2018 - 15:47
google+

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

เสด็จเป็นประธาน เนื่องในงานทูลกระหม่อมบริพัตร

เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย ๘ รอบ สถาปนา ก้าวสู่ ๑๐ ทศวรรษที่ยั่งยืน

 

“พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต”

 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 


130 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้