ประกาศ!!! เปลี่่ยนแปลงกำหนดการ


ประกาศ!!! เปลี่่ยนแปลงกำหนดการ
โพสเมื่อ : 23 / 04 / 2018 - 17:19
แก้ไข

ขออนุญาตเลื่อนกำหนดการจัดโครงการสร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย  จาก 4 รอบ เหลือ วันที่ 27 เมษายน 2561 เพียงรอบเดียวเท่านั้น!!!
***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เพื่อสำรองที่นั่ง ผ่านทาง QR Code***

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม  ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561

 

ตรวจสอบรายชื่อ Click!!!! 

 


855 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้