เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “innovation for older persons” รับเพียง 20 ทีมเท่านั้น!!


เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “innovation for older persons” รับเพียง 20 ทีมเท่านั้น!!
โพสเมื่อ : 16 / 05 / 2018 - 08:54
31960404_1804728062925479_6844816013003849728_n

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “innovation for older persons”
พร้อมรับเงินสนับสนุนกิจกรรม ทีมละ 5,000 บาท
***ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

+++++++++++++++++++++++++++++++++

#เกณฑ์การเข้าร่วมและคัดเลือก

1.จัดตั้งทีม ในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
– อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อยจำนวน 1 คน
– คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม (นิสิต/นักศึกษา) อย่างน้อยจำนวน 10 คน

2.คิดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุโดยไม่จำกัดรูปแบบ และมีระยะเวลาการจัดกิจกรรมในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ปี 2561 เท่านั้น ทั้งนี้โครงการจะต้องได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนจากทางสถาบันการศึกษาของแต่ละสถาบัน

และส่งโครงการมายัง สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ E-mail : mue- ‭kunawood@hotmail.com‬ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 (นับจากตราประทับไปรษณีย์)

3. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกโครงการจากน้องๆ จำนวน 20 ทีมเท่านั้น และประกาศผลภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ ‭http://thaircy.redcross.or.th‬ และ Facebook: อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

4. เข้ารับนโยบายและงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม ณ สภากาชาดไทย จำนวน 5,000 บาท

5. ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น และส่งผลงานภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 พร้อมรับโล่รางวัลการดำเนินกิจกรรมจากผู้บริหารสภากาชาดไทย

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ Click!!!

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการ Click!!!

>>>สอบถามเพิ่มเติม 06-5548-1115 ‭ (คุณคุณาวุฒิ)

 


40 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 5 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้