อาสายุวกาชาดคนเก่ง

1

 

ยุวกาชาดคนเก่ง : อาสายุวกาชาดคนเก่ง

ปี พ.ศ. 2559
1
อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2559

นางสาวอิสรีญา ต้องสู้
ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ปี พ.ศ. 2558
DSC_0799
อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

นางสาววิษาภรณ์ ษาทิพย์ชัย
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

DSC_0781
อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

นายเกษม ศรีสมบูรณ์
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

ปี พ.ศ. 2557
DSC_2231
อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

นายเอกรินทร์ โสมรักษ์
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

DSC_2260
อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

DSC_0304
อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นางสาวสุภลัคน์ ขวัญสุข
ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557


3,310 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้