วิทยากรคนเก่ง

1

 

ยุวกาชาดคนเก่ง : วิทยากรคนเก่ง

ปี พ.ศ. 2560
DSC_0686
นางกชกร สมพันธ์

“รางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
นางกชกร สมพันธ์
ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช”

DSC_0666
นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล

” รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร”

ปี พ.ศ. 2559
55
กศน.อำเภอดีเด่น ประจำปี 2559

กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัด กศน.อำเภอดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

DSC_7444
โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จังหวัดเลย
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัดโรงเรียนดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

4
กรมราชทัณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2559

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

3
ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2559

นายสุวิทย์ เฉยสอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

2
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559

นางอรอนงค์ หนองคาย
กศน.อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ได้รับรางวัลรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ปี พ.ศ. 2558
DSC_0322
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น, วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2558

นายมงคล พลายชมพูนุท
กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ได้รับรางวัลวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น และผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

DSC_0318
ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2558

นางชนนิศา เมืองมูล
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

DSC_0324
กรมราชทัณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2558

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัด กรมราชทัณฑ์ดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

ปี พ.ศ. 2557
DSC_0307
ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นางทรรศนีย์ ขวัญสุข
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

DSC_0222
วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นายเฉลิมพล มณีทิพย์
สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ได้รับรางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

DSC_0204
วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นายกิติ ครองบุญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ได้รับรางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

55
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557

นายศุภชัย สกุลแก้ว
กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

DSC_0320
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557

นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ
สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

DSC_0322
รางวัลกศน. อำเภอดีเด่น ประจำปี 2557

กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำเเพงเพชร
ได้รับรางวัลกศน. อำเภอดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

DSC_0206
รางวัลโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2557

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

DSC_0302
รางวัลโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2557

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

DSC_0316

นางอัจฉรา ใจชาญสุขกิจ
กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ได้รับรางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557


3,756 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้