160,047 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 30 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้