162,759 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 19 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้