115,644 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 6 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้