152,490 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 182 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้