147,139 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 22 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้