157,441 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 97 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้