130,767 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 7 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้