6 ขั้นตอน การเป็นอาสายุวกาชาด


6 ขั้นตอน การเป็นอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 23 / 06 / 2016 - 16:05

6 ขั้นตอน การเป็นอาสายุวกาชาด

1. เป็นเยาวชน ชาย – หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี

2. มีจิตอาสา อยากช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

3. ดาวน์โหลด พร้อมกรอกใบสมัคร “อาสายุวกาชาด” (โหลดได้ที่ Thairedcrossyouth.blogspot.com)

4. ส่งใบสมัครมาที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเพทฯ 10330

5. ร่วมกิจกรรม / ติดตามข่าวสาร ผ่านทางสื่อ Social Network ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Google plus และ Blog หรือกลัวหาไม่เจอ เข้า Google พิมพ์ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2252 5002-3 กด 1

 


2,612 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้