2465


2465
โพสเมื่อ : 14 / 06 / 2016 - 10:00

วันที่27 มกราคม พ.ศ. 2465 กิจการยุวกาชาดจึงได้รับการก่อตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “อนุสภากาชาดสยาม” รับเด็กอายุ 7 – 18 ปี เข้าเป็นสมาชิก โดยเมื่อแรกก่อตั้งกิจการอนุสภากาชาดนั้น ได้ฝากงานไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 171 total views,  1 views today