ยุวกาชาดร่วมปฏิญญาภาคีเครือข่ายสร้างคนดีให้มีคุณธรรม


ยุวกาชาดร่วมปฏิญญาภาคีเครือข่ายสร้างคนดีให้มีคุณธรรม
โพสเมื่อ : 19 / 08 / 2016 - 15:52

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในงานปฏิญญา ภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม โดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ทั้งนี้มีผู้นำองค์กรภาคีเครือข่าย 70 องค์กร และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 369 total views,  1 views today