รวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง


รวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 10 / 08 / 2016 - 13:25

นายสมชาย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร เทศบาลเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

การจัดงานรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาดในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดได้แสดงออกและฝึกภาคปฏิบัติอย่างพอเหมาะพอควร บนหลักเหตุผลความไม่ประมาท โดยใช้สติปัญญาในทางที่ถูก โดยการเพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของทุกคนให้สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม รู้รักสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้ร่วมงานประกอบด้วย สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดของ กศน.อำเภอทุกแห่งในจังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น ๖00 คน มาร่วมกิจกรรมโดยมีการจัดแสดงผลงานของชมรมอาสายุวกาชาด การแข่งขันทักษะการปฐมพยาบาล และการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

S__55066683 S__55066685 S__55066686 S__55066687 S__55066690

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,203 total views,  1 views today