จากยุวกาชาดชุดสีฟ้ามาเป็น “อาสายุวกาชาด”


จากยุวกาชาดชุดสีฟ้ามาเป็น “อาสายุวกาชาด”
โพสเมื่อ : 15 / 08 / 2016 - 14:57

คุณเป็นใคร ไม่สำคัญ ขอเพียงยึดมั่นที่จะทำความดีก็พอ

สมาชิกยุวกาชาด

  • อายุระหว่าง 7-18 ปี โตขึ้นไปฉันจะเป็น “อาสายุวกาชาด”

อาสายุวกาชาด

  • เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี (ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา)
  • มีจิตอาสา พร้อมเป็น “อาสายุวกาชาด” ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตามภารกิจของสภากาชาดไทย
  • สร้างสัมพันธภาพ มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับเยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะกาชาดมี 190 ประเทศทั่วโลก

 


2,637 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้