ยุวกาชาดร่วมปฏิญญาภาคีเครือข่ายสร้างคนดีให้มีคุณธรรม


ยุวกาชาดร่วมปฏิญญาภาคีเครือข่ายสร้างคนดีให้มีคุณธรรม
โพสเมื่อ : 19 / 08 / 2016 - 15:52

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในงานปฏิญญา ภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม โดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ทั้งนี้มีผู้นำองค์กรภาคีเครือข่าย 70 องค์กร และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

15 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้