วิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557


วิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557
โพสเมื่อ : 24 / 08 / 2016 - 14:06

นางอัจฉรา ใจชาญสุขกิจ
กศน.อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ได้รับรางวัลวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557


700 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้