Blog Post Image: กศน.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นำคณะครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและสมาชิกในชมรม เยี่ยมกิจการของสภากาชาดไทย