Blog Post Image: พลังอาสายุวกาชาด “ปลูกป่าที่ภักดี” เฉลิมพระเกียรติ พ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดิน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม