สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดที่เป็นเยาวชน และอาสาสมัครจากองค์กรเอกชน


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดที่เป็นเยาวชน และอาสาสมัครจากองค์กรเอกชน
โพสเมื่อ : 30 / 09 / 2016 - 15:05

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดที่เป็นเยาวชน และอาสาสมัครจากองค์กรเอกชน จำนวน 63 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรกาชาด หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาวะหมดสติ การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(ผู้ใหญ่) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง การสำลัก(ผู้ใหญ่) การชัก เลือดออกและการห้ามเลือด กระดูหัก(การเข้าเฝือกชั่วคราว) การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การอบรมฯ มีขึ้นที่ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 2,918 total views,  3 views today