พลังอาสายุวกาชาด “ปลูกป่าที่ภักดี” เฉลิมพระเกียรติ พ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดิน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม


พลังอาสายุวกาชาด “ปลูกป่าที่ภักดี” เฉลิมพระเกียรติ พ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดิน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 13 / 09 / 2016 - 13:22

วันที่ 10 กันยายน 2559 สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย นำเยาวชนคณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาดและอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ชุมชน หมู่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ เเละสิ่งเเวดล้อม อีกท้ังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม พร้อมร่วมกันขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และสำลัก ในช่วงบ่ายเป็นให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องเครื่องหมายกาชาด ณ ตลาดน้ำอัมพวา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและได้รับความรู้เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดอย่างถูกวิธี

DSC_5098

 

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,396 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้