ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)


ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
โพสเมื่อ : 16 / 09 / 2016 - 09:52

ขั้นตอนที่ 1
สำรวจสถานการณ์และประเมินความปลอดภัยผู้ช่วยเหลือ สำรวจสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น และเหตุการณ์นั้นปลอดภัยหรือไม่ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 2
ประเมินการตอบสนองและการหายใจ หลังจากประเมินสถานการณ์และความปลอดภัย แล้ว ให้ผู้ช่วยเหลือนั่งคุกเข่า ให้หัวเข่าผู้ช่วยเหลืออยู่บริเวณหัวไหล่ผู้บาดเจ็บ แล้วปฏิบัติ ดังนี้
– ตบไหล่ ปลุกเรียกผู้บาดเจ็บ “คุณเป็นอย่างไร”
– ตามองดูการตอบสนองของผู้บาดเจ็บ เช่น การลืมตา การขยับตัว
– ดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือหน้าท้อง พบผู้บาดเจ็บไม่มีการเคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้าท้อง แสดงว่าผู้บาดเจ็บไม่หายใจ

ขั้นตอนที่ 3
ตะโกนขอความช่วยเหลือ “ช่วยด้วยมีคนหมดสติ ช่วยโทรแจ้ง 1669 พร้อมนำเครื่อง AED มาด้วย”

ขั้นตอนที่ 4
การกดหน้าอก เพื่อช่วยเหลือการไหลเวียนโลหิต
ตำแหน่งวางมือ : กึ่งกลางหน้าอก
กดด้วย : ส้นมือ 2 ข้างซ้อนกัน
จำนวนครั้ง : 30 ครั้ง
ความลึก : กดให้หน้าอกยุบตัว 5 – 6 ซ.ม.
ความเร็วในการกด : 100 – 120 ครั้งต่อนาที
….หมายเหตุ : การกดหน้าอกต้องปล่อยให้หน้าอกขยายคืนกลับได้เต็มที่หลังการกด และเว้นระยะในการกดให้น้อยที่สุด

ขั้นตอนที่ 5
เปิดทางเดินหายใจ โดยใช้สันมือกดหน้าผาก และ 2 นิ้ว ยกคางผู้บาดเจ็บให้แหงนขึ้น พร้อมมองดูสิ่งของในปากผู้บาดเจ็บ ถ้าไม่พบสิ่งของในปากผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยการหายใจโดยการเป่าปาก

ขั้นตอนที่6
เป่า ปากเพื่อช่วยการหายใจ โดยปิดจมูก และประกบปากผู้บาดเจ็บให้สนิท เป่าลมเข้าปากผู้บาดเจ็บ 2 ครั้ง ต้องเห็นทรวงอกกระเพื่อมขึ้นทุกครั้งที่เป่าปาก
….หมายเหตุ : ถ้าทรวงอกไม่กระเพื่อมขึ้น ให้แก้ไขโดยการปรับทางเดินหายใจ แล้วจึงเป่าปากใหม่

อัตราการกดหน้าอกต่อการเป่าปาก 30 : 2 ครั้ง
ผู้ช่วยเหลือให้ทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยการกดหน้าอกและเป่าปากต่อเนื่องจนกว่าการช่วยเหลือจะมาถึง

จะหยุดทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อใด
ผู้ช่วยเหลือจะหยุดทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อ
– ผู้บาดเจ็บมีการหายใจและชีพจรกลับคืนมา
– บุคลากรทางการแพทย์มาช่วยเหลือต่อ


6,772 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 30 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้