“” AED…คืออะไร? “”


“” AED…คืออะไร? “”
โพสเมื่อ : 21 / 09 / 2016 - 10:14

AED คืออะไร?
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

AED ทำหน้าที่?
เป็นเครื่องอัตโนมัติที่สามารถอ่านคลื่นหัวใจ ขณะที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน และสามารถกระตุ้น ให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติได้

AED ใช้เมื่อไหร่?
เมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน หัวใจจะบีบตัวผิดจังหวะอย่างรุนแรง หัวใจห้องล่างสั่นระริกไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า จะทำให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติอีกครั้ง


7,553 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 10 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้