โพสเมื่อ : 27 / 09 / 2016 - 11:24

หากคุณเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ !!
ที่ทำงานด้านจิตอาสา และวันหนึ่งคุณมีโอกาสเป็นเยาวชนจิตอาสาที่ทำงานร่วมกับสภากาชาดไทย คุณอยากเรียกตัวเองว่าอะไร ?
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น

กดทำแบบสอบถาม Click!!

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,617 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้