สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดที่เป็นเยาวชน และอาสาสมัครจากองค์กรเอกชน


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดที่เป็นเยาวชน และอาสาสมัครจากองค์กรเอกชน
โพสเมื่อ : 30 / 09 / 2016 - 15:05

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดที่เป็นเยาวชน และอาสาสมัครจากองค์กรเอกชน จำนวน 63 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรกาชาด หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาวะหมดสติ การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(ผู้ใหญ่) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง การสำลัก(ผู้ใหญ่) การชัก เลือดออกและการห้ามเลือด กระดูหัก(การเข้าเฝือกชั่วคราว) การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การอบรมฯ มีขึ้นที่ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2,135 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้