วันนี้ 13 ตุลาคม 2559 คณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันลดภัยพิบัติสากลประจำปี 2559” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติฯ บางปู จังหวัดสมุทรปราการ


วันนี้ 13 ตุลาคม 2559 คณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันลดภัยพิบัติสากลประจำปี 2559” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติฯ บางปู จังหวัดสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 13 / 10 / 2016 - 16:17

วันนี้ 13 ตุลาคม 2559 คณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น กับบุคลากรสภากาชาดไทย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป เนื่องในวันลดภัยพิบัติสากลประจำปี 2559” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติฯ บางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย ร่วมกันคืนความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ หรือ IFRC ลงพื้นที่ปลูกป่าฯ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง  การจัดกิจกรรมวันลดภัยพิบัติสากล กำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม ทั้งนี้นอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทยแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางทะเลได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งปลุกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติให้แก่บุคลากรสภากาชาดไทย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,615 total views,  2 views today