อาสายุวกาชาด และปรึกษาชมรมฯ กศน.อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทย


อาสายุวกาชาด และปรึกษาชมรมฯ กศน.อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 13 / 10 / 2016 - 15:53

อาสายุวกาชาด และปรึกษาชมรมฯ กศน.อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน 45 คน ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทย ในส่วนของศูนย์ดวงตา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สวนงูสถานเสาวภา และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เพื่อเรียนรู้ภารกิจของสภากาชาดไทย และนำความรู้ที่ได้รับ ไปรณรงค์เผยแพร่ ให้ประชาชนในชุมชนเพื่อแสดงความจำนงร่วมบริจาคต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,191 total views,  1 views today