อาสายุวกาชาด และปรึกษาชมรมฯ กศน.อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทย


อาสายุวกาชาด และปรึกษาชมรมฯ กศน.อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 13 / 10 / 2016 - 15:53

อาสายุวกาชาด และปรึกษาชมรมฯ กศน.อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน 45 คน ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทย ในส่วนของศูนย์ดวงตา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สวนงูสถานเสาวภา และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เพื่อเรียนรู้ภารกิจของสภากาชาดไทย และนำความรู้ที่ได้รับ ไปรณรงค์เผยแพร่ ให้ประชาชนในชุมชนเพื่อแสดงความจำนงร่วมบริจาคต่อไป


891 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้