มอบโล่รางวัลผู้สนับสนุนกิจการยุวกาชาด


มอบโล่รางวัลผู้สนับสนุนกิจการยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 09 / 11 / 2016 - 15:59

         สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดสัมมนาเครือข่าย “พัฒนาเยาวชนจิตอาสา Smart Strong Samart พึ่งพาได้ สู่สังคม”  ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย เผยแพร่ภาพลักษณ์ใหม่ของสำนักงานยุวกาชาด สร้างความชัดเจนในทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเกิดการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานยุวกาชาดกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานพัฒนาเยาวชนกลุ่มใหม่ รวมทั้งวิทยากรแกนนำยุวกาชาดซึ่งได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นวิทยากรให้การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้มีการมอบโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. รางวัลหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการขยายเครือข่ายกิจกรรมยุวกาชาดครอบคลุมทุกภูมิภาค
 • สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 1. รางวัลหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาดครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
 1. รางวัลหน่วยงานเจ้าภาพร่วมในการดำเนินการอบรมวิทยากรยุวกาชาด จำนวน 5 รุ่น
 • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 1. รางวัลหน่วยงานเจ้าภาพร่วมในการดำเนินการอบรมวิทยากรยุวกาชาด จำนวน 3 รุ่น 5 หน่วยงาน ได้แก่
 • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยโสธร
 • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
 • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย
 • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง
 • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลพบุรี
 1. รายชื่อวิทยากรแกนนำดีเด่นร่วมรับโล่เกียรติยศและเสื้อสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรแกนนำจำนวน 10 รุ่น 7 ท่าน
ที่ เชิญ ตำแหน่ง
1 นายปราโมทย์    จินตประสาท ข้าราชการบำนาญ
2 นางสุภานี       อัครบวร ครูชำนาญการพิเศษ กศน.เขตบึงกุ่ม กทม.
3 นางสาวประไพศรี  คงตระกูล รอง ผอ.สนง.กศน.จ.กาญจนบุรี
4 นางปิติคลอ     จักขุพันธุ์ ผอ.กศน.อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
5 นางสาวสร้อย  สกุลเด็น รอง ผอ.สนง.กศน.จ.มุกดาหาร
6 นางสาวจุฑามาส     เรืองบุตร ครูอาสาสมัคร กศน.อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
7 นางปิยพรรณ  กาฬวงศ์ ข้าราชการบำนาญ
 1. รายชื่อวิทยากรแกนนำดีเด่นร่วมรับโล่เกียรติยศ
ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรแกนนำจำนวน 20 รุ่น 4 ท่าน
ที่ เชิญ ตำแหน่ง
1 นายจิรพงศ์      ผลนาค ผอ.กศน.อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
2 นายสุรพล        วงศ์หวัน รอง ผอ.สนง. กศน.จ.น่าน
3 นางมาลี         พิญญศักดิ์ ผอ.กศน.อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
4 นายศรียุทธ        ภู่ริยะพันธ์ ข้าราชการบำนาญ
ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรแกนนำจำนวน 30 รุ่น 3 ท่าน
ที่ เชิญ ตำแหน่ง
1 นางเบญจพร    จั่นเจริญ ผอ.กศน.เขตบางรัก กทม.
2 นางอรอนงค์     หนองคาย ผอ.กศน.อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
3 นางนลิน          เรืองบุตร ข้าราชการบำนาญ
ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรแกนนำจำนวน 40 รุ่น 4 ท่าน
ที่ เชิญ ตำแหน่ง
1 นายธวัชชัย       ใจชาญสุขกิจ ผอ.สนง.กศน.จ.ลพบุรี
2 นายสมพิศ        มงคล ข้าราชการบำนาญ
3 นายพิรุณ         หิรัญพันธุ์ ผอ.กศน.อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
4 นางอัจฉรา       ใจชาญสุขกิจ ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อ.เมือง จ.ลพบุรี
ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรแกนนำจำนวน 50 รุ่น 2 ท่าน
ที่ เชิญ ตำแหน่ง
1 นายมงคล พลายชมพูนุท ผอ.กศน.อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
2 นางณัฐนันท์  แก้วจรัส ครูชำนาญการ กศน.อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ดาวน์โหลด!! กำหนดการจัดสัมมนาฯ


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,544 total views,  1 views today