โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ


โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 09 / 11 / 2016 - 14:33

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานพัฒนาเยาวชนเข้าร่วมการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ  สำหรับรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์  สภากาชาดไทย เพื่อเป็นวิทยากรยุวกาชาดถ่ายทอดความรู้เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุให้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานของสำนักงานยุวกาชาด และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชน สามารถนำความรู้และทักษะเรื่องการดูแลผู้สูงอายุไปใช้ในครอบครัว ชุมชน สามารถเป็นที่พึงพาได้ และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป

ดาวน์โหลด!! โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลด!! แบบตอบรับ

แผนที่

แผนที่การเข้าร่วมอบรมฯ


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,795 total views,  1 views today