อบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 128/มค1 ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม


อบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 128/มค1 ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
โพสเมื่อ : 29 / 11 / 2016 - 10:11

นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 128/มค1 ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 65 คน สำนักงานยุวกาชาดมอบหมายให้นางสาวนวพร รอดพิทักษ์ และนางสาวปารนันทน์ พุ่มพวง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,702 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้