พิจารณาผลงาน “อาสายุวกาชาดดีเด่น”ประจำปี 2560


พิจารณาผลงาน “อาสายุวกาชาดดีเด่น”ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 22 / 12 / 2016 - 08:59

         วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณาตัดสินผลงานอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในการพิจารณาผลงาน ฯ

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นจัดขึ้นเพื่อ แสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานยุวกาชาดต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลา 3 ปี ณ ห้องลักษมี โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

สำหรับการส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรม วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด

2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมราชฑัณฑ์
และเหล่ากาชาดจังหวัด


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,154 total views,  1 views today