อบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 131/พบ.3


อบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 131/พบ.3
โพสเมื่อ : 26 / 12 / 2016 - 08:32

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 131/พบ.3

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครู บุคคลากร ในสังกัด สนง.กศน.จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 84 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2559 ณ ธีรมา คอทเทส รีสอร์ท สวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ เป็นผู้อำนวยการฝึก


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,270 total views,  1 views today