โครงการอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจทำดี ด้านปฐมพยาบาล เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9


โครงการอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจทำดี ด้านปฐมพยาบาล เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 23 / 12 / 2016 - 13:07

              วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจทำดี ด้านปฐมพยาบาล เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวน 57 คน ณ ห้องจุมภฏ ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

               โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน และนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ณ ท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 เพื่อช่วยเหลือและบริการประชาชนที่ไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,259 total views,  1 views today