พิจารณาผลงาน “อาสายุวกาชาดดีเด่น”ประจำปี 2560


พิจารณาผลงาน “อาสายุวกาชาดดีเด่น”ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 22 / 12 / 2016 - 08:59

         วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณาตัดสินผลงานอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในการพิจารณาผลงาน ฯ

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นจัดขึ้นเพื่อ แสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานยุวกาชาดต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลา 3 ปี ณ ห้องลักษมี โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

สำหรับการส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรม วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด

2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมราชฑัณฑ์
และเหล่ากาชาดจังหวัด


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

781 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้