โครงการอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจทำดี ด้านปฐมพยาบาล เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9


โครงการอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจทำดี ด้านปฐมพยาบาล เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 23 / 12 / 2016 - 13:07

              วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจทำดี ด้านปฐมพยาบาล เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวน 57 คน ณ ห้องจุมภฏ ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

               โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน และนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ณ ท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 เพื่อช่วยเหลือและบริการประชาชนที่ไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

834 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้