อบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 131/พบ.3


อบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 131/พบ.3
โพสเมื่อ : 26 / 12 / 2016 - 08:32

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 131/พบ.3

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครู บุคคลากร ในสังกัด สนง.กศน.จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 84 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2559 ณ ธีรมา คอทเทส รีสอร์ท สวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ เป็นผู้อำนวยการฝึก


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

753 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้