อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารเข้าพบอธิบดีและผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ 2560


อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารเข้าพบอธิบดีและผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ 2560
โพสเมื่อ : 18 / 01 / 2017 - 14:28

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบอธิบดีและผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 และแสดงความขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสำนักงานยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด

 

พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

DSC_9615

 ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

DSC_9670

 นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

 

DSC_9717

นางสาวศุภพร สาครบุตร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

DSC_9694

นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์                                                                                                                           

DSC_9733

นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,663 total views,  1 views today