อาสายุวกาชาดโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ร่วมปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจให้บริการประชาชน


อาสายุวกาชาดโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ร่วมปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจให้บริการประชาชน
โพสเมื่อ : 04 / 01 / 2017 - 10:40

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 นายมนต์อิศวร รัตนวงษ์ไชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม มอบหมายให้นางสุนันทา บางบุญฤทธิ์ ครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด นำอาสายุวกาชาดโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ร่วมปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเป็นการป้องกัน ลดอุบัติเหตุบนถนน และอำนวยความสะดวกทางจราจรในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 ณ จุดตรวจสามแยกวังบ่าง ตำบบสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลครั้งนี้ด้วย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

741 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้