ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560


ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 05 / 01 / 2017 - 10:26

ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ประเภทบุคคล       จำนวน 2 รางวัล

1.รางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น

นางกชกร สมพันธ์

ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประเภทหน่วยงาน     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,466 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้