ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560


ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 05 / 01 / 2017 - 10:26

ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ประเภทบุคคล       จำนวน 2 รางวัล

1.รางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น

นางกชกร สมพันธ์

ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประเภทหน่วยงาน     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล


1,270 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้