สวัสดีปีใหม่ 2560 นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน.


สวัสดีปีใหม่ 2560 นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน.
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2017 - 16:06

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560  นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. และแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด

16195195_1297760573622233_5677576360353296709_n 16195878_1297760673622223_6027347901163900316_n


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

689 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้