วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครบ 95 ปี


วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครบ 95 ปี
โพสเมื่อ : 27 / 01 / 2017 - 15:21

วันที่ 27 มกราคม 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฑ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบ 95 ปี ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบเข็มเครื่องหมายและโล่รางวัล ได้แก่ เข็มเครื่องหมายอาสายุวกาชาดดีเด่นจำนวน 2 รางวัล เข็มผู้อำนวยการฝึกอบรมจำนวน 44 เข็ม และโล่รางวัลส่งเสริมมาตราฐานขมรมอาสายุวกาชาดจำนวน 8 ชมรม

 


908 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้