วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครบ 95 ปี


วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครบ 95 ปี
โพสเมื่อ : 27 / 01 / 2017 - 15:21

วันที่ 27 มกราคม 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฑ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบ 95 ปี ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบเข็มเครื่องหมายและโล่รางวัล ได้แก่ เข็มเครื่องหมายอาสายุวกาชาดดีเด่นจำนวน 2 รางวัล เข็มผู้อำนวยการฝึกอบรมจำนวน 44 เข็ม และโล่รางวัลส่งเสริมมาตราฐานขมรมอาสายุวกาชาดจำนวน 8 ชมรม

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,090 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้