สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดพร้อมผู้บริหารฯ สำนักงานยุวกาชาด


สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดพร้อมผู้บริหารฯ สำนักงานยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 23 / 02 / 2017 - 15:38

นางสาวหทัยรัตน์ ยุภาศ ห้วหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานฯ พร้อมผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาดเพื่อหารือข้อราชการ ขอคำแนะนำเพื่อนำกลับไปพัฒนาการทำงาน ในการสร้างคนดีเพื่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 320 total views,  1 views today