สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 134/รย.1


สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 134/รย.1
โพสเมื่อ : 28 / 02 / 2017 - 15:16

สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 134/รย.1 ได้รับเกียรตินางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด นายธียล  แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดระยอง กล่าวรายงาน สำนักงานยุวกาชาดมอบหมายให้นางสาวนวพร รอดพิทักษ์ และ นางสาวศรัญญา จอมแปง วิทยาจารย์ ฝ่ายวิชาการไปให้การอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 73 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม  2560  ณ ค่าย YMCA อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,358 total views,  2 views today