การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1


การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ : 03 / 02 / 2017 - 11:17

การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 -31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

 

สามารถติดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TRCYVolunteer


63 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้