รายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลรุ่นที่ 2


รายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลรุ่นที่ 2
โพสเมื่อ : 08 / 02 / 2017 - 15:16

  โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลรุ่นที่  2  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4  อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

 

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลรุ่น 2 คลิ๊ก!!!

ดาวน์โหลด ตารางอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลรุ่น 2 คลิ๊ก!!!

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,244 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้