สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดพร้อมผู้บริหารฯ สำนักงานยุวกาชาด


สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดพร้อมผู้บริหารฯ สำนักงานยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 23 / 02 / 2017 - 15:38

นางสาวหทัยรัตน์ ยุภาศ ห้วหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานฯ พร้อมผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาดเพื่อหารือข้อราชการ ขอคำแนะนำเพื่อนำกลับไปพัฒนาการทำงาน ในการสร้างคนดีเพื่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

998 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้