สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 134/รย.1


สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 134/รย.1
โพสเมื่อ : 28 / 02 / 2017 - 15:16

สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 134/รย.1 ได้รับเกียรตินางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด นายธียล  แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดระยอง กล่าวรายงาน สำนักงานยุวกาชาดมอบหมายให้นางสาวนวพร รอดพิทักษ์ และ นางสาวศรัญญา จอมแปง วิทยาจารย์ ฝ่ายวิชาการไปให้การอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 73 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม  2560  ณ ค่าย YMCA อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

887 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้