สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดทำโครงการ “ขอทำดี เพื่อแผ่นดิน”โดยจัดพิธี“มอบขวัญถุงกาชาด” และปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งให้เยาวชนกว่า 23 สถาบันร่วมกันประกาศอุดมการณ์ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดทำโครงการ “ขอทำดี เพื่อแผ่นดิน”โดยจัดพิธี“มอบขวัญถุงกาชาด” และปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งให้เยาวชนกว่า 23 สถาบันร่วมกันประกาศอุดมการณ์ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 31 / 03 / 2017 - 14:41

“ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดทำโครงการ “ขอทำดี เพื่อแผ่นดิน”โดยจัดพิธี“มอบขวัญถุงกาชาด” และปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งให้เยาวชนกว่า 23 สถาบันร่วมกันประกาศอุดมการณ์ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เปิดเผยว่า ด้วยความซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ สำนักงาน ยุวกาชาดจึงตั้งปณิธานสร้างจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นที่พึ่งของประชาชน จึงได้เชิญชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกันปฏิบัติคุณงามความดีน้อมเกล้าถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยึดหลักให้ทุกคนร่วมกันสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดิน สมกับดินแดนสุวรรณภูมิที่เราเกิดมา และเห็นว่าเรื่องพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่า ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เดินตามเบื้องพระยุคลบาท รวมทั้งยังเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสทำความดีตอบแทนสังคม โดยการเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจึงจัดทำ “โครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ”เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา ได้รวมกลุ่มกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม โดยดำเนินกิจกรรมในลักษณะอาสาสมัครหรือจิตอาสา โดยได้รับการตอบรับจากอย่างดีจาก 23 สถาบัน ส่งโครงการเข้ามา 31 โครงการ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว
สำหรับพิธีมอบขวัญถุงกาชาด จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ ภายในงานยังมีการวาดทราย โดย อาจารย์ก้องเกียรติ กองจันดี และที่สำคัญทุกท่านที่ร่วมงานจะได้ร่วมร้องบทเพลง“ความฝันอันสูงสุด” ไปพร้อมกับ เก่ง ธชย ประทุมวรรณเพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสนี้ด้วย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 421 total views,  1 views today