อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ 2560


อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ : 14 / 03 / 2017 - 14:08

วันที่ 11 มีนาคม 2560 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวิทยากรยุวกาชาดเข้ารับการอบรมจำนวน 62 คน ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

สามารถชมภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/vJYgHG


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 172 total views,  1 views today