เชิญชวน….นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป!!! ร่วมส่งผลงานการออกแบบ Mascot


เชิญชวน….นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป!!! ร่วมส่งผลงานการออกแบบ Mascot
โพสเมื่อ : 18 / 04 / 2017 - 14:44

เชิญชวน….นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป!!!

ร่วมส่งผลงานการออกแบบ Mascot  

ภายใต้แนวคิด “New Gen Volunteers”  : เยาวชนจิตอาสาอายุระหว่าง 15-25 ปี ที่จะมาเป็นอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

*** ส่งผลงานมาที่ trcy.volunteer@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ***


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,068 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้